Ankieta ewaluacyjna projektu E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców gmin:
Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
w ramach badania oddziaływania dobrej praktyki

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica

 

1. Określ swoją grupę wiekową
2. Wskaż swoją płeć
3. Czy odnotowujesz potrzebę kontynuacji procesu szkoleniowego dot. kompetencji cyfrowych zapoczątkowanego w ramach projektu E-leader?
4. Czy wziąłbyś udział w darmowych szkoleniach organizowanych w temacie podnoszenia kompetencji cyfrowych w ramach innego projektu realizowanego w przyszłości?
5. Czy poleciłbyś znajomym/rodzinie udział w szkoleniach z podnoszenia kompetencji cyfrowych w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem UE w przyszłości?
6. Oceń w skali od 1 do 5 (gdzie 1- w żadnym stopniu, 2 – w stopniu umiarkowanym, 3- w stopniu dostatecznym, 4- w stopniu znacznym, 5- w stopniu decydującym) stopień przydatności nabytej w ramach szkoleń z proj. E-Leader wiedzy dla Pana/Pani w kontekście poprawy życia osobistego w obszarach: PRYWATNYM

OGÓLNOSPOŁECZNYM

ZAWODOWYM
7. Gdybyś miał możliwość ponownego wzięcia udziału w szkoleniach z podnoszenia kompetencji cyfrowych, jaką tematyką byłbyś zainteresowany/na? (Wybierz nie więcej niż 3 opcje)8. Oceń w skali od 1 do 5 (gdzie 1- bardzo niska jakość, 2- jakość dostateczna, 3 – jakość zadowalająca, 4 – jakość dobra, 5- jakość bardzo dobra) poziom jakości szkoleń oferowanych w projekcie E-leader pod kątem organizacyjnym, przygotowania trenerów, materiałów szkoleniowych, sposobów przekazywania wiedzy